Cộng đồng lái xe lớn nhất Việt Nam

BHDX-min.png

Giới Thiệu

Trang
Bình chọn

vote. bhdx.vn là chuyên trang diễn ra các cuộc bình chọn, khảo sát,…của Bạn Hữu Đường Xa

cộng đồng
Bạn hữu đường xa

Liên hệ

Nếu có câu hỏi, phản ánh, đóng góp nội dung, ý kiến, kết nối hợp tác… bạn hữu vui lòng liên hệ đến BHĐX theo các cách sau:

Số điện thoại/ Email

Giờ làm việc

Hoặc để lại thông tin qua hộp thư. BHĐX sẽ trả lời sớm nhất có thể!

vote.bhdx.vn

KHÔI PHỤC MẬT KHẨU

Vui lòng nhập số điện thoại đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được một mã xác nhận gồm 6 chữ số để đặt lại mật khẩu. Quay trở lại đăng nhập tại đây

(x)

Phiếu vote của bạn có giá trị hơn khi bình chọn với tài khoản ID BHDX

Đăng nhập/Đăng ký ID BHDX (bằng số điện thoại) để tham gia sẽ tăng thêm giá trị phiếu vote, có cơ hội tham gia các ưu đãi, minigame, quà tặng,…từ Bạn Hữu Đường Xa.